Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Trường Phật Học Khánh Hòa

wWw.Truongphathockhanhhoa.edu.Vn

Tuổi Trẻ

Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên

PHKH - Thanh niên Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số, là lực lượng luôn có những đóng góp quan trọng trong các giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Nhìn chung, thanh niên nước ta có lòng yêu nước, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Ðảng, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động và công tác, mong muốn được cống hiến nhiều nhất cho công cuộc chấn hưng đất nước; sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng...
Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên

Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên

Tuy nhiên, hiện nay cũng còn không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Ðảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước. Một bộ phận thanh niên không chịu khó lao động, học tập, không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Tình trạng phạm tội trong thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng. Mới đây, đoàn công tác liên ngành khảo sát về thực trạng đạo đức, lối sống trong sinh viên, khảo sát trực tiếp tại 25 trường và thu nhận báo cáo từ 38 trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, cho thấy đạo đức, lối sống của một bộ phận sinh viên đang bộc lộ những chiều hướng đáng báo động...

Hiện nay, thanh niên đã và đang chịu sự chi phối, sự tác động ngày càng mạnh mẽ của thông tin truyền thông trong bối cảnh toàn cầu hóa; từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tệ tham nhũng, quan liêu, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đã và đang nhằm vào đối tượng thanh niên; nội dung, phương thức giáo dục chậm đổi mới; một số gia đình còn thiếu kiến thức, phương pháp giáo dục, sự quan tâm chăm sóc, quản lý con em. Trong bối cảnh và thực tế đó, thiết nghĩ chúng ta cần đặc biệt coi trọng, đầu tư thỏa đáng cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Trước hết, cần thay đổi nhận thức giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của Ðoàn, nhà trường, gia đình bằng việc huy động sự vào cuộc, chung tay, chung sức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội. Tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cho thanh, thiếu niên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thanh, thiếu niên. Cơ quan chức năng các cấp cần tăng cường công tác quản lý văn hóa, kịp thời ngăn chặn tác động xấu của các sản phẩm không lành mạnh đến với thanh niên. Tiến công mạnh mẽ vào các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh hơn cho tuổi trẻ. Ngành giáo dục cần bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng trong giáo dục đi đôi với đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện của học sinh, sinh viên; tăng cường đầu tư, đổi mới nội dung giáo dục thể chất, kỹ năng xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên; đồng thời thường xuyên phát hiện nêu gương điển hình, xây dựng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, lấy "xây" để "chống", làm cho các giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên.

Tựu trung, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay, ngoài vai trò nòng cốt của tổ chức Ðoàn, Hội, cần có sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị để bảo đảm xây dựng được một lớp thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên", đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn của quá trình CNH, HÐH đất nước.

 

Tác giả bài viết: LÊ THỤY ANH

Gửi bình luận của bạn

Mã chống spamThay mới
 
© Copyright 2016 Trường Phật Học Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 20, Đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058. 3812542

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: truongphathockhanhhoa@gmail.com .
Ghi rõ nguồn www.truongphathockhanhhoa.edu.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.