Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Trường Phật Học Khánh Hòa

wWw.Truongphathockhanhhoa.edu.Vn

laws

Tên / Số / ký hiệu : Mẫu sơ yếu lý lịch Tăng Ni
Về việc / trích yếu

Sơ yếu lý lịch Tăng Ni, dành cho cá nhân xuất gia khi làm thủ tục giấy tờ. Kho hồ sơ Phật giáo, mẫu hồ sơ Tăng Ni.

Ngày ban hành 26/09/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Giáo Hội
Lĩnh vực Ban Tăng Sự
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Lượt người xem 34167
Lượt tải về 34167
Tải về
Nội dung chi tiết
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG                        Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------š]›------                                        ----------o0o----------
I. PHẦN SƠ YẾU LÝ LỊCH
-  Họ và tên:............................................ Nam ; Nữ 
-  Đạo hiệu:..............................................................
-  Ngày sinh:.................. Nơi sinh:..................
-  Số CMND:............ Cấp ngày:....................... Nơi cấp:......................
-  Quê quán:.....................................................................
-  Dân tộc:................. Quốc tịch:....................................
-  Thường trú: (ghi rõ tên Chùa hoặc số nhà, tên đường, phường quận..)..
-  Tạm trú: (ghi rõ tên Chùa hoặc số nhà, tên đường, phường quận..)......
-  Trình độ văn hóa:...............................................................
-  Trình độ ngoại ngữ:......................................................................
-  Trình độ Phật học:..............................................................
-  Đang công tác:..................................................................
II. QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
-  Nghề nghiệp trước khi xuất gia:...........................................
- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa): ...........
.........................
-                 Ngày, tháng, năm và nơi thọ giới (ghi giới phẩm cao nhất đã thọ):....................
...................................................................................
- Các lớp đã thụ huấn: ............................................
Phật giáo:.............................
Xã hội:..........................................................................
Sinh hoạt xã hội:........................................................
Khen thưởng (nếu có):......................................................
Kỷ luật:..................................................................................
III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

- Họ tên Cha: ....................................................................... Sinh năm:..................
- Nghề nghiệp:...........................................................................................................
- Địa chỉ.......................................................................................................................
- Họ tên Mẹ: .......................................................................... Sinh năm:..................
- Nghề nghiệp:...........................................................................................................
- Địa chỉ:......................................................................................................................
- Anh, chị, em ruột: (tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. QUAN HỆ TRONG ĐẠO

- Đạo hiệu Bổn sư:.................................................................... Năm sinh:............
- Giáo phẩm: :........................................... Điện thoại::............................................
- Nơi thường trú:.......................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..................................................................................................
- - Đạo hiệu Y chỉ sư:................................................................ Năm sinh:............
- Giáo phẩm: :........................................... Điện thoại::............................................
- Nơi thường trú:.......................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.
XÁC NHẬN …….., ngày……tháng……năm 2015
Của Chính quyền địa phương                                                    Người khai ký tên
(UBND Phường, Xã)
 
© Copyright 2016 Trường Phật Học Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 20, Đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058. 3812542

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: truongphathockhanhhoa@gmail.com .
Ghi rõ nguồn www.truongphathockhanhhoa.edu.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.